Koordynator

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
Magdalena Wytrwał Sarna
tel. 12 617 52 71
e-mail: wytrwal@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5, 6

Realizowane działania

01.02.2022

Szkolenie pt. „Budowanie konstruktywnej relacji Student–Wykładowca – szanse i zagrożenia” dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie...


30.11.2021

Rekrutacja na zagraniczny staż dydaktyczny dla nauczycieli akademickich będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5)...


19.08.2021

Rekrutacja na szkolenie w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6)...


07.07.2021

Rekrutacja na studia podyplomowe Rachunkowość i finanse – studia trzysemestralne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dla pracowników administracyjnych AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6)...


22.02.2021

Rekrutacja na studia podyplomowe Rachunkowość i finanse

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza...


12.02.2021

Rekrutacja na trzysemestralne studia podyplomowe dla początkujących pt. „Rachunkowość i finanse” na UEK dedykowane pracownikom administracyjnym AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6)...


04.10.2019

Odwołana rekrutacja na kurs doskonalenia dydaktycznego dla kadry naukowo-dydaktycznej

Wydziałowe Biuro Projektu ACMIN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs doskonalenia...


Displaying results 1 to 7 out of 8
<< First < Previous 1-7 8-8 Next > Last >>