Koordynator

Centrum e-Learningu
mgr Anna Bajer-Leńczowska
tel. 12 617 37 71
e-mail: bajerlen@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5

Realizowane działania

14.02.2022

Szkolenie „MS Teams – od amatora do gladiatora”

Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 307)...


01.03.2021

Rekrutacja na MS Teams – od amatora do gladiatora

Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza...


08.01.2021

Rekrutacja na spotkania i webinary online

Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza...


01.07.2020

Rekrutacja na szkolenie wewnętrzne z webinarów i spotkań online dla kadry dydaktycznej

Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza...