Koordynator

Centrum Transferu Technologii
mgr Andrzej Pasikowski
tel. 12 617 27 03
e-mail: apasik@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Realizowane działania

01.09.2022

Szkolenie specjalistyczne z VENDO.ERP (system zarządzania procesami dedykowany CTT AGH), wprowadzające w nowe moduły funkcjonalne zaimplementowane po aktualizacji w kwietniu 2022 celem podniesienia kompetencji zawodowych

Wydziałowe Biuro Projektu  Centrum Transferu Technologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza...