Koordynator

Pion Kanclerza
mgr inż. Agnieszka Gajek
tel. 607 351 100
e-mail: agajek@agh.edu.pl
Realizowane działania: 

Realizowane działania

30.03.2022

Szkolenie pt „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany) dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza – Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6:...


04.03.2022

Szkolenia dla pracowników kadry zarządczej i administracyjnej mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie rozwoju umiejętności miękkich

Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry...


01.02.2022

Szkolenie pt. „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany)

Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6:...


24.01.2022

Szkolenie pt. „Obsługa MS Excel” dla kadry kierowniczej i administracyjnej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie...


17.01.2022

Rekrutacja uzupełniającą na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania (na II-gi semestr)

Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, zadanie 6 – podniesienie kompetencji kadry...


30.09.2021

Rekrutacja na szkolenie skierowane do pracowników AGH, kadra kierownicza i administracyjna, pt.: „Obsługa MS Excel”

Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, ...


03.09.2021

Rekrutacja na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania

Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, zadanie 6 – podniesienie kompetencji kadry...


Displaying results 1 to 7 out of 20
<< First < Previous 1-7 8-14 15-20 Next > Last >>