Koordynator wydziałowy

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Jerzy Baranowski
tel. 12 617 43 19
e-mail: jb@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5

Realizowane działania

14.11.2022

Szkolenie FreeRTOS + C Programming for Embedded Systems dla pracowników dydaktycznych AGH

Wydziałowe Biuro Projektu  Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr...


21.04.2022

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr...