Koordynator wydziałowy

Wydział Energetyki i Paliw
dr inż. Aleksandra Siewiorek
tel. 12 617 50 94
e-mail: asiewior@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 5, 6

Realizowane działania

13.03.2023

Kurs języka programowania C++ dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Wydziałowe Biuro Projektu Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs języka...


02.01.2023

Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench do prowadzenia symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD) dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Wydziałowe Biuro Projektu Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z...


29.11.2022

Kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Wydziałowe Biuro Projektu Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs języka...


09.04.2021

Rekrutacja uzupełniającą na kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników dydaktycznych

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację...


06.09.2019

Odwołanie rekrutacji na studia podyplomowe „zarządzanie projektami”

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza...