Koordynator wydziałowy

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
dr inż. Bartłomiej Rachwał
tel. 660 542 424
e-mail: brachwal@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5

Realizowane działania