Koordynator wydziałowy

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Łukasz Ortyl prof. AGH
tel. 12 617 22 99 / 12 617 49 01
e-mail: lukasz.ortyl@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

28.10.2022

Kompleksowe szkolenie z zakresu uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Pyton dla 10 osób

Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


22.08.2022

Kompleksowe szkolenie z oprogramowania MATLAB przeprowadzone przez jednostkę posiadającą certyfikat producenta oprogramowania MATLAB dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


12.07.2022

Kurs administracji zasobami IT opartymi o systemy operacyjne Microsoft Windows z zakresu Automating Administration with PowerShell

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


11.07.2022

Szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego – II edycja

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


29.04.2022

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie tworzenia stron WWW (10 osób) dla pracowników WGGiIŚ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ...


28.04.2022

Rekrutacja na staże zawodowe dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia

Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza...


09.03.2022

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie stosowania technologii BigData dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


Displaying results 1 to 7 out of 33
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-33 Next > Last >>