Koordynator wydziałowy

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
dr hab. inż. Patrycja Bąk
tel. 12 617 21 86
e-mail: pbak@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

11.06.2021

Rekrutacja na staże zawodowe dla studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ...


10.06.2021

Rekrutacja uzupełniająca 4 na Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ...


14.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca 3 – Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację...


30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca – Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca – Szkolenie Doskonalenia umiejętności interpersonalnych nauczyciela akademickiego dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca - Szkolenie Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


22.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole” (on-line)

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


Displaying results 1 to 7 out of 19
<< First < Previous 1-7 8-14 15-19 Next > Last >>