Koordynator wydziałowy

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
tel. 12 617 36 66
e-mail: kleczkow@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Realizowane działania

07.11.2022

Certyfikowane szkolenie Green Belt Six Sigma oraz Black Belt Six Sigma.

Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie kompetencji kadry...


03.10.2022

Certyfikowane szkolenia z obszaru inżynierii produkcji

Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie kompetencji...


12.04.2022

Rekrutacja na szkolenie z obszaru inżynierii produkcji dla kadry dydaktycznej

Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla KADRY DYDAKTYCZNEJ w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie...


21.01.2022

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie Dassault Systemes „Catia”

Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 2 – „Program rozwoju kompetencji i...


23.09.2019

Doktoranci - Ostateczna lista przedmiotów obieralnych oferowanych w ramach projektu w tematyce Akustyki

Zgodnie z par. 1 pkt 6 REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ AGH W ZADANIU 4 "Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju...


09.09.2019

Wyniki rekrutacji w ramach zadania 4 Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach Zadania 4 "Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii...


23.08.2019

Rekrutacja na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich na wydziale WIMiR AGH

Zespół Zarządzający Projektem w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 4) ogłasza nabór na interdyscyplinarne programy...