Koordynator wydziałowy

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
prof. dr hab. inż. Tomasz Śliwa
tel. 12 617 22 17
e-mail: sliwa@agh.edu.pl
Realizowane działania: 3

Realizowane działania