Koordynator wydziałowy

Wydział Zarządzania
dr inż. Adam Ryś
tel. 12 617 42 65
e-mail: arys@zarz.agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Realizowane działania

06.12.2022

Kurs językowy on-line w systemie „1 na 1” (kursant–lektor) dla nauczycieli akademickich AGH

Wydziałowe Biuro Projektu na Wydziale Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


29.01.2021

Rekrutacja na kurs „Pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych - obsluga oprogramowania Qlik Sense (Qlik Sense Developer, Qlik Sense Designer, Qlik Sense Administrator)”

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


30.01.2020

Rekrutacja na kurs „Wykorzystanie terminali Bloomberga w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktyczych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


30.01.2020

Rekrutacja na kurs „Optyczne maszyny pomiarowe” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktyczych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...