Kontakt

Zespół Zarządzający Projektem

Koordynator Merytoryczny Zadań

Andrzej Pasikowski
tel. 12-617-27-03
power2@agh.edu.pl

Koordynator ds. ewaluacji

Monika Banaszewska
ewaluacja@agh.edu.pl

Koordynator ds. finansowych

Krystyna Liszkowska
finanse@agh.edu.pl

Koordynatorzy w jednostkach

Centrum Transferu Technologii
mgr Andrzej Pasikowski
tel. 12 617 27 03
e-mail: apasik@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką
mgr Monika Banaszewska
tel. 12 617 27 03
e-mail: kedron@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Pion Kanclerza
mgr inż. Agnieszka Gajek
tel. 607 351 100
e-mail: agajek@agh.edu.pl
Realizowane działania: 

Pion Kwestury
Monika Socha
tel. 12 617 40 55
e-mail: msocha@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Biuro Rektora
mgr Przemysław Olszewski
tel. 12 617 45 54
e-mail: przemek.olszewski@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Centrum Obsługi Projektów
dr inż. Adam Lichota
tel. 12 617 49 57
e-mail: alichota@agh.edu.pl
Realizowane działania: 6

Centrum e-Learningu
mgr Anna Bajer-Leńczowska
tel. 12 617 37 71
e-mail: bajerlen@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
Magdalena Wytrwał Sarna
tel. 12 617 52 71
e-mail: wytrwal@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5, 6

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
dr hab. inż. Patrycja Bąk
tel. 12 617 21 86
e-mail: pbak@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 3, 5, 6

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
dr hab. inż. Agnieszka Radziszewska. prof. AGH
tel. 12 617 44 27
e-mail: radzisze@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
dr hab. inż. Jerzy Baranowski
tel. 12 617 43 19
e-mail: jb@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski
tel. 12 617 36 66
e-mail: kleczkow@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Łukasz Ortyl prof. AGH
tel. 12 617 22 99 / 12 617 49 01
e-mail: lukasz.ortyl@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Wydział Odlewnictwa
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
tel. 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Wydział Metali Nieżelaznych
prof. dr hab. inż. Beata Smyrak
tel. 12 617 26 53 / 12 617 26 95
e-mail: smyrak@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
prof. dr hab. inż. Tomasz Śliwa
tel. 12 617 22 17
e-mail: sliwa@agh.edu.pl
Realizowane działania: 3

Wydział Zarządzania
dr inż. Adam Ryś
tel. 12 617 42 65
e-mail: arys@zarz.agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Wydział Energetyki i Paliw
dr inż. Aleksandra Siewiorek
tel. 12 617 50 94
e-mail: asiewior@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 5, 6

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
dr inż. Bartłomiej Rachwał
tel. 660 542 424
e-mail: brachwal@agh.edu.pl
Realizowane działania: 5