Logotypy, znaki graficzne

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji projektu znajdują się w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Wersja kolorowa

Do zastosowania w druku pełnokolorowym.

Do pobrania plik jpg

 

Wersja monochromatyczna

W przypadku braku możliwości wydruku w kolorze należy użyć zestawu grafik logotypów w wersji monochromatycznej.

Do pobrania plik jpg

 

Sygnaturka w wiadomości e-mail

Instrukcja dodawania sygnaturki w wiadomościach e-mail na przykładzie  programu pocztowego Thunderbird.

1. W ustawieniach konta pocztowego należy zaznaczyć opcję:

"Sygnaturka: Używaj HTML"

2. W polu należy wkleić poniższy kod html.

W kodzie należy poprawić przykładowe dane teleadresowe na własne dane.

<table>
<tbody>
<tr>
<td><img style="margin:15px;" alt="" src="https://promocja.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/promocja/agh_logo_100px.jpg"
 height="100" width="62"><br>
</td>
<td>
<p style="padding-left:20px;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><strong>                   
<span style="font-size: x-small;">Jan Kowalski</span></strong><br>
<span style="font-size: xx-small;">Dział Xxxxxxx Xxxxxxxxxx </span><br><span style="font-size: xx-small;">Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie</span> <br>
<span style="font-size: xx-small;">Al. Mickiewicza 30</span><br>
<span style="font-size: xx-small;">bud. X-X, pok. XXX</span><br>
<span style="font-size: xx-small;">30-059 Kraków</span><br>
<span style="font-size: xx-small;">Tel: +48 12 617 XX XX  </span></font><span style="font-size: xx-small;"><font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br>
<a href="https://www.agh.edu.pl">www.agh.edu.pl</a></font><br>
</span><span style="font-size: xx-small;"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="1">
<p><img style="margin:15px;" alt="" src="http://www.power2.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/power2/logotypy/power2_logotypy.png" height="48" width="520"><br>
<span style="font-size: xx-small;">Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” współfinansowany przez Unię Europejską<br> w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</span>
</td></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>