04.10.2019

Odwołana rekrutacja na kurs doskonalenia dydaktycznego dla kadry naukowo-dydaktycznej


Wydziałowe Biuro Projektu ACMIN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs doskonalenia dydaktycznego dla kadry naukowo-dydaktycznej.

Liczba miejsc: 5

Termin rekrutacji: do 11.10.2019

Miejsce składania dokumentów: ACMIN ul. Kawiory 30 30-055 Kraków, pok.2.14

Nazwisko koordynatora: dr Magdalena Wytrwał-Sarna, wytrwal@agh.edu.pl, 12 617 52-71

Godziny: od 11:00 do 16:00 (pon-pt)