22.02.2021

Rekrutacja na studia podyplomowe Rachunkowość i finanse

Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe Rachunkowość i finanse (dla początkujących) w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK dla pracowników administracyjnych AGH.


Numer zadania:
357

Liczba miejsc:
3

Termin rekrutacji:
22.02 - 01.03.2021

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:

dr Magdalena Wytrwał-Sarna (wytrwal@agh.edu.pl)

 

Miejsce składania dokumentów:

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się poprzez przesłanie do Wydziałowego Biura Projektu jednego pliku formularza rekrutacyjnego w formie pdf opisanego Nazwisko_Imię_Nazwa szkolenia_Formularz_Rekrutacyjny

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu lub przesłać drogą elektroniczną na adres wytrwal@agh.edu.pl:
- Formularz - dane uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu