12.02.2021

Rekrutacja na trzysemestralne studia podyplomowe dla początkujących pt. „Rachunkowość i finanse” na UEK dedykowane pracownikom administracyjnym AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na trzysemestralne studia podyplomowe dla początkujących „Rachunkowość i finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dla pracowników administracyjnych AGH.

Numer zadania:
357

Liczba miejsc:
3

Termin rekrutacji:
12.02-17.02.2021 r.

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:
dr Magdalena Wytrwał-Sarna, e-mail: wytrwal@agh.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:
Rejestracja kandydatów/ek odbywa się poprzez przesłanie do Wydziałowego Biura Projektu jednego pliku formularza rekrutacyjnego w formie pdf opisanego Nazwisko_Imię_Nazwa szkolenia_Formularz_Rekrutacyjny

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu lub przesłać drogą elektroniczną na adres wytrwal@agh.edu.pl:
- Formularz - dane uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu