30.11.2021

Rekrutacja na zagraniczny staż dydaktyczny dla nauczycieli akademickich będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na zagraniczny staż dydaktyczny dla nauczycieli akademickich AGH w Krakowie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18

Numer zadania: 

314

Liczba miejsc:
3

Termin rekrutacji:
01.12.2021 - 08.12.2021

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:

dr Magdalena Wytrwał-Sarna (wytrwal@agh.edu.pl)

Miejsce składania dokumentów:

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się poprzez przesłanie do Wydziałowego Biura Projektu formularza rekrutacyjnego  Załącznik nr 2 w formie pdf opisanego Nazwisko_Imię  Formularz_Rekrutacyjny oraz Indywidualnego Planu Staży Załącznik nr 4 w formie pdf opisanego Nazwisko_Imię Indywidualny Plan Stażu

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na staż, uczestnik zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu lub przesłać drogą elektroniczną na adres wytrwal@agh.edu.pl:
- Formularz Dane uczestnika Projektu - Załącznik nr 1

- Oświadczenie uczestnika Projektu -  Załącznik nr 3

- Umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”. – Załącznik nr 9