27.09.2019

Rekrutacja na studia podyplomowe oparte na strukturze MBA dot. zarządzania zespołem, podniesienia kompetencji menadżerskich kadry administracyjnej uczelni


Biuro Projektu Biura Rektora w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe oparte na strukturze MBA dot. zarządzania zespołem, podniesienia kompetencji menadżerskich kadry administracyjnej uczelni.

Termin rekrutacji: 30.09.2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Przemysław Olszewski, tel. 12 617 45 54, e-mail: przemek.olszewski@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin szkoleń pracowników wraz z załącznikami