08.10.2021

Rekrutacja na kurs językowy z elementami słownictwa biznesowego dla pracowników Biura Rektora


Biuro Projektu Biura Rektora w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na indywidualny kurs językowy dla 24 pracowników Biura Rektora AGH z elementami słownictwa biznesowego i protokołu dyplomatycznego (19 miejsc na język angielski, 3 miejsca na język hiszpański, 1 miejsce na język niemiecki, 1 miejsce na język japoński).

Opis:

Szkolenie 7-mio miesięczne.

Zajęcia dwa razy w tygodniu, 50 h po 60 min, indywidualne, w formie on-line.
Termin rekrutacji: 08.10.2021 do 15.10.2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Katarzyna Gajoszek, tel. 12 617 20 10, e-mail: kgajoszek@agh.edu.pl
Wymagane dokumenty rekrutacyjne: