27.09.2019

Rekrutacja na studia MBA in Public Management – Zarządzanie zespołem. Podnoszenie kompetencji związanych z zarzadzaniem instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych


Biuro Projektu Biura Rektora w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia MBA in Public Management – Zarządzanie zespołem. Podnoszenie kompetencji związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.

Termin rekrutacji: 30.09.2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Przemysław Olszewski, tel. 12 617 45 54, e-mail: przemek.olszewski@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin szkoleń pracowników wraz z załącznikami