21.09.2021

Rekrutacja na studia podyplomowe Budowanie marki w praktyce


Biuro Projektu Biura Rektora w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe Budowanie marki w praktyce.

Termin rekrutacji: 21.09.2021 do 28.09.2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Monika Banaszewska, tel. 12 617 27 03, e-mail: ewaluacja@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: