20.09.2021

Rekrutacja na studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych


Biuro Projektu Biura Rektora w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe Własność intelektualna oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo danych i informacji osobowych w administracji i biznesie
Termin rekrutacji: 21.09.2021 do 28.09.2021 r.
Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Katarzyna Gajoszek, tel. 12 617 20 10, e-mail: kgajoszek@agh.edu.pl
Wymagane dokumenty rekrutacyjne: