01.03.2021

Rekrutacja na MS Teams – od amatora do gladiatora


Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza rekrutację na szkolenie MS Teams – od amatora do gladiatora.

Cele szkolenia:

  • poznasz interfejs i strukturę aplikacji MS Teams;
  • dowiesz się jak tworzyć zespoły i kanały;
  • nauczysz się efektywnie organizować pracę indywidualną i grupową;
  • usprawnisz swoją komunikację ze studentami;
  • rozwiniesz umiejętności pracy na plikach i w notesie zajęć (OneNote);
  • poznasz metody oceniania pracy studentów;
  • zdradzimy Ci kilka praktycznych tips & tricks;

Warunki udziału:
Szkolenie realizowane jest ze środków i w ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z309/18)
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli akademickich AGH, którzy posiadają już certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – Certyfikat Centrum e-Learningu.

Szkolenie w wymiarze 12 godzin, dla chętnych uczestników jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji w wymiarze 4 godzin do wykorzystania do końca czerwca br.

Forma:
Szkolenie odbywa się całkowicie online i w większości realizowane jest asynchronicznie. Są jednak dwie planowane daty spotkania  warsztatowego „na żywo”:
10 maja, godz. 14:00 – 15:00 (spotkanie na MS Teams)
17 maja, godz. 14:00 – 15:00 (spotkanie na MS Teams)

Limit miejsc:
30 osób

Termin rekrutacji:
30.04.2021r.

Miejsce składania dokumentów:
Portiernia w Budynku C1 – skrzynka podawcza Centrum e-Learningu.
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Anna Krauzowicz, tel. 12 617-37-71

Dokumenty winny być wydrukowane w kolorze.
Niezbędny jest podpis przełożonego na załączniku nr 2.