08.01.2021

Rekrutacja na spotkania i webinary online


Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza rekrutację spotkania i webinary online.

Cele szkolenia

  • nabycie i rozwinięcie umiejętności organizowania webinarów oraz spotkań online w kontekście akademickim,
  • nabycie i rozwinięcie umiejętności  projektowania i prowadzenia webinarów oraz spotkań online,
  • poznanie i wykorzystanie funkcji oprogramowania,
  • nabycie i rozwinięcie  umiejętności facylitacji spotkań online,
  • nabycie umiejętności dobierania metod i funkcji narzędzia w zależności od celów dydaktycznych,
  • zastosowanie metod aktywizacji uczestników,
  • udoskonalenie warsztatu dydaktycznego poprzez pracę z metodykiem nad scenariuszem webinaru,
  • przeprowadzenie webinaru ze studentami.

Warunku udziału

Szkolenie realizowane jest ze środków i w ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z309/18)
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli akademickich AGH, którzy posiadają już certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody i technik kształcenia na odległość - Certyfikat Centrum e-Learningu.

Uczestnicy zobowiązują się do nagrania swojego wykładu w wymiarze min. 45 min.
Uczestnicy mają zapewnione indywidualne konsultacje w wymiarze 4h celem przygotowania i przeprowadzenia webinaru.

Harmonogram

I grupa 

II grupa 

III grupa

IV grupa

Wprowadzenie

 

8.03.2021, g. 14:00 - 15:00

8.03.2021, g. 14:00 - 15:00 8.03.2021, g. 14:00 - 15:0017.03.2021, g. 10:00 - 11:00

Warsztaty grupowe

 

uzgodniony termin w marcu 2021 r.

uzgodniony termin w marcu 2021 r. uzgodniony termin w marcu 2021 r.18.03.2021, g. 10:00 - 14:30

Konsultacje   

 

uzgodniony termin w marcu 2021 r. uzgodniony termin w marcu 2021 r. uzgodniony termin w marcu 2021 r.uzgodniony termin w marcu 2021 r.

Nagranie webinaru

 

do końca maja 2021 r. do końca maja 2021 r. do końca maja 2021 r.do końca maja 2021 r.

Liczba miejsc: 30  (3 grupy po 10 osób)

Termin rekrutacji: do 28 lutego 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: Portiernia w Budynku C1 - skrzynka podawcza Centrum e-Learningu.

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Anna Krauzowicz, tel. 12 617-37-71

Dokumenty winny być wydrukowane w kolorze.
Niezbędny jest podpis przełożonego na załączniku nr 2.