01.07.2020

Rekrutacja na szkolenie wewnętrzne z webinarów i spotkań online dla kadry dydaktycznej


Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 5) ogłasza rekrutację na szkolenie wewnętrzne z webinarów i spotkań online dla kadry dydaktycznej.

Cele szkolenia

  • nabycie i rozwinięcie umiejętności organizowania webinarów oraz spotkań online w kontekście akademickim,
  • nabycie i rozwinięcie umiejętności  projektowania i prowadzenia webinarów oraz spotkań online,
  • poznanie i wykorzystanie funkcji oprogramowania,
  • nabycie i rozwinięcie  umiejętności facylitacji spotkań online,
  • nabycie umiejętności dobierania metod i funkcji narzędzia w zależności od celów dydaktycznych,
  • zastosowanie metod aktywizacji uczestników,
  • udoskonalenie warsztatu dydaktycznego poprzez pracę z metodykiem nad scenariuszem webinaru,
  • przeprowadzenie webinaru ze studentami.

Warunku udziału

Szkolenie realizowane jest ze środków i w ramach projektu POWER (POWR.03.05.00-00-Z309/18)
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli akademickich AGH, którzy posiadają już certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody i technik kształcenia na odległość - Certyfikat Centrum e-Learningu.

Uczestnicy zobowiązują się do nagrania swojego wykładu w wymiarze min. 45 min.
Uczestnicy mają zapewnione indywidualne konsultacje w wymiarze 4h celem przygotowania i przeprowadzenia webinaru.

Harmonogram

1 grupa 

2 grupa 

3 grupa

2.09 webinar otwierający 

14.09 webinar otwierający

24.09 webinar otwierający 

3.09 szkolenie warsztatowe w CeL

15.09 szkolenie warsztatowe w CeL

25.09 szkolenie warsztatowe CeL 

7.09 etiuda techniczna

16.09 etiuda techniczna

28.09 etiuda techniczna

8-11.09 nagrywanie  i indywidualne konsultacje

17-22.09 nagrywanie i indywidualne konsultacje

29.09-2.10 nagrywanie  i indywidualne konsultacje

Liczba miejsc: 30  (3 grupy po 10 osób)

Termin rekrutacji: od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów: Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, II piętro, lok.5, godziny: od 8.30. do 13.30 (pon-śr)

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Anna Bajer-Leńczowska, tel. 12 617-37-71

Dokumenty winny być wydrukowane w kolorze.