14.02.2022

Szkolenie „MS Teams – od amatora do gladiatora”


Wydziałowe Biuro Projektu Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie nr 307) ogłasza rekrutację na szkolenie „MS Teams – od amatora do gladiatora”.

MS Teams to jedna z rekomendowanych platform do realizowania zdalnego nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej. Na szkoleniu pokażemy Ci, jak efektywnie wykorzystywać MS Teams do organizacji pracy dydaktycznej, prowadzenia angażujących zajęć, weryfikacji efektów kształcenia oraz sprawnego komunikowania się ze studentami.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z MS Teams, jak i tych, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu na tej platformie.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu Centrum e-Learningu uprawniającego do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma zajęć:

Szkolenie odbywa się online i w większości realizowane jest asynchronicznie. Zaplanowano jednak kilka spotkań „na żywo”:
•    14 marca, godz. 14:00  15:00 (spotkanie na MS Teams)
•    21 marca, godz. 14:00 – 15:00 (spotkanie na MS Teams)
•    dwa spotkania w mini grupie z prowadzącą (spotkanie na MS Teams, terminy do uzgodnienia w mini grupie).

W trakcie szkolenia:

•    poznasz interfejs i strukturę aplikacji MS Teams;
•    dowiesz się jak tworzyć zespoły i kanały;
•    nauczysz się efektywnie organizować pracę indywidualną i grupową;
•    usprawnisz swoją komunikację ze studentami;
•    rozwiniesz umiejętności pracy na plikach i w notesie zajęć (OneNote);
•    poznasz metody oceniania pracy studentów;
•    zdradzimy Ci kilka praktycznych tips & tricks;

Ważne informacje:

Miejsce składania dokumentów: Portiernia w Budynku C1 – skrzynka podawcza Centrum e-Learningu
Koordynator projektu: Anna Krauzowicz, tel. 12 617 37 71, e-mail: akrauzowicz@agh.edu.pl
Prowadzenie: Marta Stąporek, e-mail: staporek@agh.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne:

Załączniki nr 1, 2, 3 muszą być wydrukowane w kolorze. Niezbędny jest też podpis przełożonego na załączniku nr 2.