17.09.2021

Rekrutacja na kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników COP


Wydziałowe Biuro Projektu COPw ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na Język niemiecki dla dwóch pracowników COP.

Liczba miejsc: 2

Termin rekrutacji: od 20.09.2021 r. do 27.09.2021 r. do godziny 12:00

Godziny: od  8:30. do  15:00 (pon.-pt.)

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat COP C2. pok 105

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: ......Adam Lichota.......