12.10.2020

Rekrutacja na kurs języka niemieckiego dla pracowników COP AGH


Wydziałowe Biuro Projektu COP w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na kurs języka niemieckiego dla pracowników COP AGH.

Liczba miejsc: 2

Termin rekrutacji: od 13.10.2020 do 19.10.2020 do godziny 12:00

Godziny: od  8:30. do  15:00 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat COP pawilon C-2 pok. 105

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Adam Lichota

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin szkoleń pracowników wraz z załącznikami