27.09.2019

Rekrutacja na studia podyplomowe dot. zarządzania zespołem. Zarządzanie i audyt


Biuro Projektu Centrum Obsługi Projektów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe dot. zarządzania zespołem - Zarządzanie i audyt.

Termin rekrutacji: 30.09.2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie składania dokumentów rekrutacyjnych: Adam Lichota, tel. 12 617 49 57, e-mail: alichota@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Regulamin szkoleń pracowników wraz z załącznikami