01.09.2022

Szkolenie specjalistyczne z VENDO.ERP (system zarządzania procesami dedykowany CTT AGH), wprowadzające w nowe moduły funkcjonalne zaimplementowane po aktualizacji w kwietniu 2022 celem podniesienia kompetencji zawodowych


Wydziałowe Biuro Projektu  Centrum Transferu Technologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na „Szkolenie specjalistyczne z VENDO.ERP (system zarządzania procesami dedykowany CTT AGH), wprowadzające w nowe moduły funkcjonalne zaimplementowane po aktualizacji w kwietniu 2022 celem podniesienia kompetencji zawodowych” dla pracowników Pionu Współpracy oraz Brokerów Wydziałowych, mających styczność z ww. oprogramowaniem.

Liczba miejsc: 28

Termin rekrutacji: od 2 do 12 września 2022 r.

Termin szkolenia: 5-7 października 2022 r.

Godziny: od 8.30 (2.9.2022) do 12.00 (12.9.2022)

Miejsce składania dokumentów: A-0 p. 6 (poprzez kuwetkę POWER2 w C-1)

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Andrzej Pasikowski, mgr, e-mail: apasik@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:

  • Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

oraz wysłaniu e-maila na apasik@agh.edu.pl z tytułem „Szkolenie VENDO” o treści „Biorę udział”

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

  • Formularz Dane uczestnika Projektu
  • Oświadczenie uczestnika Projektu

Do wglądu:

Regulamin projektu

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze!