11.08.2022

Rekrutacja na dwusemestralne studium UX Design


Rekrutacja na dwusemestralne studium UX Design dla pracowników administracyjnych

Liczba miejsc: 3

Termin rekrutacji: od 01.08.2022 do 08.08.2022

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: A0 pok. 6 wysoki parter

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Monika Banaszewska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie:

· Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

· Formularz Dane uczestnika Projektu

· Oświadczenie uczestnika Projektu

Regulamin projektu

 WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne musza być wydrukowane w kolorze