03.09.2021

Rekrutacja na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania


Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, zadanie 6 – podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania.

Forma zajęć: ONLINE (zajęcia prowadzone przez platformę edukacyjną)*

Liczba miejsc: 66 (ang. ogólny 36 miejsc, ang. specjalistyczny 30 miejsc)

Termin rekrutacji: od 03.IX.2021 (piątek) do 15.IX 2021 (środa)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu) **

Forma składania dokumentów: Oryginał wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacji należy przekazać do Działu Organizacyjnego za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji (odbiór dokumentów ze skrytki nastąpi 15.09 o godzinie 15:30)

UWAGA
1.Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.
2.O kwalifikacji na kurs językowy decydować będzie wynik testu poziomującego oraz utworzenie grupy na danym poziomie w ramach limitu dostępnych miejsc.

Dane kontaktowe Wydziałowego Biura Projektu: Dział Organizacyjny, przełączka A4/C4, Ip. Pok. 123
1. Agnieszka Gajek - Wydziałowy Koordynator Projektu
tel.: 12 617 49 93, e-mail: agajek@agh.edu.pl
2. Bożena Miś - Członek Wydziałowego Biura Projektu
tel.: 12 617 49 94, e-mail: mis@agh.edu.pl

Organizacja zajęć: Kurs obejmuje 100 godz. lekcyjnych zajęć dla każdej z grup, w okresie od października 2021r. do czerwca 2022r. (dwa semestry).

Zajęcia odbywać się będą w grupach od 4 do maksymalnie 7 osób, od poniedziałku do piątku, dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej (1 x w tygodniu zajęcia z native speakerem oraz 1 x w tygodniu zajęcia z lektorem), w bloku czasowym między godz. 8:00 a 18:00 (w zależności od preferencji danej grupy).