30.09.2021

Rekrutacja na szkolenie skierowane do pracowników AGH, kadra kierownicza i administracyjna, pt.: „Obsługa MS Excel”


Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18,  Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na szkolenie skierowane do pracowników  AGH, kadra kierownicza i administracyjna, pt.: „Obsługa MS Excel”

Liczba miejsc: 48 (cztery grupy po max. 12 osób)

Forma zajęć: ON-LINE szkolenie  prowadzone przez platformę edukacyjną. Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia on-line zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w Szkoleniu.

Czas trwania: 3-dni szkoleniowe, 6 godz./1 dzień, od 09.00 do 15.30

Poziom: średnio zaawansowany

Terminy szkoleń - do wyboru

18.10.2021-20.10.2021

21.10.2021-25.10.2021

22.11.2021-24.11.2021

06.12.2021-08.12.2021

Termin rekrutacji: do 12 października 2021r. (godz. 15.30)

/O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń/.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu)*

* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – będzie trzeba przekazać do Działu Organizacyjnego  dopiero po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Miejsce składania dokumentów:
Skan wypełnionego i podpisanego (przez Kandydata/tkę i przełożonego) Formularza  rekrutacji należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu: mis@agh.edu.pl, a następnie oryginał Formularza rekrutacji należy przekazać do Działu Organizacyjnego za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.
Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem „szkolenie EXCEL”

Adres Wydziałowego Biura Projektu – Pion Kanclerza:
Dział Organizacyjny
Przełączka A4-C4, I piętro, pok.123

kontakt ws. szkolenia: Bożena Miś, tel. 617-49-94
Wydziałowy Koordynator Projektu: Agnieszka Gajek, tel. 12 617 49-93

UWAGA!: w okresie od sierpnia 2021 do maja 2022 roku zaplanowano przeszkolenie 100 osób z obsługi MS Excel (poziom średnio zaawansowany – 80 osób, poziom zaawansowany – 20 osób). Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Poziom średniozaawansowany (3 dni po 6 godzin zegarowych):

 • Formatowanie warunkowe
 • Odwołania w arkuszach
 • Połączenia między arkuszami / skoroszytami
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
 • Walidacja danych
 • Sumy pośrednie
 • Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi
 • Analiza i wyszukiwanie danych
 • Obliczenia i funkcje na datach
 • Listy niestandardowe

Udział w szkoleniu na poziomie średniozaawansowanym nie gwarantuje kontynuacji szklenia na poziomie zaawansowanym w tej  edycji szkoleń.

Poziom zaawansowany (4 dni po 6 godzin zegarowych):

 • Elementy programowania VBA
 • Formatowanie warunkowe
 • Zaawansowane filtry
 • Makra
 • Zaawansowane funkcje: logiczne, statystyczne, matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i odwołań, zagnieżdżanie funkcji.
 • Zarządzanie skoroszytami i arkuszami, łączenie danych
 • Tabele przestawne
 • Zaawansowane wykresy