17.01.2022

Rekrutacja uzupełniającą na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania (na II-gi semestr)


Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, zadanie 6 – podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania.

UWAGA: do kadry administracyjnej zaliczamy również pracowników pełniących funkcje zarządcze w jednostkach podstawowych AGH

Forma zajęć: ONLINE (platforma MS Teams) dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne)

Liczba miejsc:
1 miejsce w grupie na poziomie a1+
(zajęcia odbywają się we wtorek: 13.30-15.00 i piątek: 14.00-15.30)
1 miejsce w grupie na poziomie b1+
(zajęcia odbywają się we wtorek: 13.15-14.45 i piątek: 13.30-15.00)
2 miejsca w grupie na poziomie b2
(zajęcia odbywają się w poniedziałek: 12.30-14.00 i czwartek: 12.30-14.00)
1 miejsce w grupie na poziomie c1/c2 (zajęcia odbywają się w poniedziałek: 15.00-16.30 i we wtorek: 15.00-16.30)

Termin rekrutacji: od 17.01.2022 r. do 24.01.2022 r.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego:
skrytka Działu Organizacyjnego (na portierni paw. C-1)

Osoba do kontaktu: Bożena Miś, mail: mis@agh.edu.pl; telefon: 12 617 49 94

Wymagane dokumenty rekrutacyjne i warunki rekrutacji: 

Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się wymagane będzie złożenie przez uczestnika kursu: