04.03.2022

Szkolenia dla pracowników kadry zarządczej i administracyjnej mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie rozwoju umiejętności miękkich


Wydziałowe Biuro Projektu (Dział Organizacyjny) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na szkolenia dla pracowników kadry zarządczej i administracyjnej mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie rozwoju umiejętności miękkich.

1. Obsługa trudnego klienta – Jak radzić sobie z trudnym i wymagającym klientem
2. Zarządzanie czasem w pracy – Jak stosować techniki organizacji i zarządzania zadaniami w czasie z uwzględnieniem pracy zdalnej
oraz jak zarządzać energią osobistą i motywacją w pracy zdalnej
3. Zarządzanie zespołem - Jak budować potencjał zespołu i realizować strategię budowania silnego zespołu z uwzględnieniem psychologii skutecznego szefa oraz Jak zarządzać zespołem różnorodnym pod kątem pokoleń, modelu DISC, wartości, przekonań, talentów.
4. Zarządzanie konfliktem i współpraca w zespole - jak poprzez konstruktywną komunikację budować współpracę i rozwiązywać trudne konflikty w zespole

Terminy szkoleń:

Temat

Uczestniczy szkolenia:

Kadra zarządzająca

Pracownicy administracyjni

Obsługa trudnego klienta

-

23.03.2022

28.03.2022

Zarządzanie czasem w pracy

21-22.04.2022*

25-26.04.2022*

Zarządzanie zespołem

12-13.05.2022*

9-10.06.2022*

-

Zarządzanie konfliktem i współpraca w zespole

26.05.2022

27.05.2022

 

Forma zajęć:

Warsztaty praktyczne z elementami wykładu, zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej.

Liczba miejsc:

20 osób – każda grupa – każdy termin

Miejsce szkoleń:

Sale na terenie AGH

Termin rekrutacji:

Rekrutacja rozpoczyna się 04.03.2022 r. dla wszystkich szkoleń.  
Dla poszczególnych tematów rekrutacja zakończy się 7 dni przed terminem danego szkolenia.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu)

Forma składania dokumentów:

Rekrutacja wstępna zostanie przeprowadzona za pomocą formularza elektronicznego

Po otrzymaniu zwrotnej informacji mailowej o kwalifikacji na szkolenie należy przekazać oryginał Formularzy: Rekrutacji, Danych Uczestnika oraz Oświadczenie RODO, do Działu Organizacyjnego za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1.
UWAGA
1. Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.
2. O kwalifikacji na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
3. Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu z kilku tematów.
Dane kontaktowe Wydziałowego Biura Projektu:

Dział Organizacyjny, przewiązka A4/C4, Ip. Pok. 123
1. Agnieszka Gajek - Wydziałowy Koordynator Projektu
tel.: 12 617 49 93, e-mail: agajek@agh.edu.pl

2. Monika Jodłowska - Członek Wydziałowego Biura Projektu
tel.: 12 617 53 37, e-mail: monika.jodlowska@agh.edu.pl