24.01.2022

Szkolenie pt. „Obsługa MS Excel” dla kadry kierowniczej i administracyjnej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na szkolenie pt.: „Obsługa MS Excel” skierowane do kadry kierowniczej i administracyjnej AGH.

Liczba miejsc: 12 (jedna grupa)

Forma zajęć: ON-LINE szkolenie prowadzone przez platformę edukacyjną.
Uczestnik szkolenia przystępujący do szkolenia on-line zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w szkoleniu.

Czas trwania: 3-dni szkoleniowe, 6 godz./1 dzień, od 09.00 do 15.30

Poziom: średnio zaawansowany

Termin szkolenia: 10, 11 i 14.02.2022

Termin rekrutacji: do 31.01.2022r. (godz. 15.30)

O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu)*
* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu)
oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – będzie trzeba przekazać do
Działu Organizacyjnego dopiero po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się
na szkolenie.

Miejsce składania dokumentów:

Skan wypełnionego i podpisanego (przez Kandydata/tkę i przełożonego) Formularza
rekrutacji należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu:
mis@agh.edu.pl, a następnie oryginał Formularza rekrutacji należy przekazać do Działu
Organizacyjnego za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1.
Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem „szkolenie EXCEL”

Adres Wydziałowego Biura Projektu – Pion Kanclerza:

Dział Organizacyjny
Przełączka A4-C4, I piętro, pok.123

Kontakt ws. szkolenia: Bożena Miś, tel. 617-49-94

Wydziałowy Koordynator Projektu: Agnieszka Gajek, tel. 12 617 49-93

UWAGA!: szkolenie odbywa się w ramach Projektu ZRP AGH II w okresie od sierpnia 2021 do maja 2022 roku zaplanowano przeszkolenie 100 osób z obsługi MS Excel (poziom średnio zaawansowany – 80 osób, poziom zaawansowany – 20 osób).

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Poziom średniozaawansowany (3 dni po 6 godzin zegarowych):
• Formatowanie warunkowe
• Odwołania w arkuszach
• Połączenia między arkuszami / skoroszytami
• Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
• Walidacja danych
• Sumy pośrednie
• Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi
• Analiza i wyszukiwanie danych
• Obliczenia i funkcje na datach
• Listy niestandardowe

Poziom zaawansowany (4 dni po 6 godzin zegarowych):
• Elementy programowania VBA
• Formatowanie warunkowe
• Zaawansowane filtry
• Makra
• Zaawansowane funkcje: logiczne, statystyczne, matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i odwołań, zagnieżdżanie funkcji.
• Zarządzanie skoroszytami i arkuszami, łączenie danych
• Tabele przestawne
• Zaawansowane wykresy

Udział w szkoleniu na poziomie średniozaawansowanym nie gwarantuje kontynuacji szklenia na poziomie zaawansowanym w tej edycji szkoleń.