30.03.2022

Szkolenie pt „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany) dla kadry kierowniczej i administracyjnej


Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza – Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na szkolenie skierowane do pracowników  AGH, kadra kierownicza i administracyjna, pt.: „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany).

Liczba miejsc: 10 (jedna grupa)

Forma zajęć: ONLINE, szkolenie prowadzone przez platformę edukacyjną. Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia online zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w Szkoleniu.

Czas trwania: 4-dni szkoleniowe, 6 godz./1 dzień, między godz. 08.00 a 15.30

Poziom: zaawansowany - szkolenie jest skierowane dla pracowników administracyjnych Uczelni, którzy:

 • znają dobrze program MS Excel,
 • w codziennej pracy wykorzystują MS Excel jako narzędzie analizy danych,
 • pracują na dużej ilości danych i chcą usprawnić swoją pracę poprzez poznanie zaawansowanych narzędziami: skomplikowane formuły, tabele i wykresy przestawne, zaawansowane narzędzia filtrowania i walidacji danych, makropolecenia itp.

Termin szkolenia: 12, 13, 19, 20.IV.2022

Termin rekrutacji: do 06.04.2022r. (godz. 15.30)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: potwierdzony przez przełożonego formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu), dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – będzie trzeba przekazać do Działu Organizacyjnego  dopiero po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Forma aplikowania na szkolenie: formularz rejestracyjny ONLINE

WAŻNE! O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń tj. data i godzina wpłynięcia zgłoszenia.

Adres Wydziałowego Biura Projektu – Pion Kanclerza:
Dział Organizacyjny
Przewiązka A4-C4, I piętro, pok.123
Kontakt ws. szkolenia: Bożena Miś, tel. 617-49-94
Wydziałowy Koordynator Projektu: Agnieszka Gajek, tel. 12 617 49-93

Minimalny zakres tematyczny szkolenia (4 dni po 6 godzin zegarowych):

 • Elementy programowania VBA
 • Formatowanie warunkowe
 • Zaawansowane filtry
 • Makra
 • Zaawansowane funkcje: logiczne, statystyczne, matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i odwołań, zagnieżdżanie funkcji
 • Zarządzanie skoroszytami i arkuszami, łączenie danych
 • Tabele przestawne
 • Zaawansowane wykresy

 

 

 


Pliki:
regulamin_KC-do_05.pdf3.37 Mi