21.04.2022

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenia dla pracowników dydaktycznych AGH.

1) wprowadzenie do programowania w PL/SQL – 21 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach trzydniowego szkolenia
2) wstęp do analizy danych dla Big Data – 35 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach pięciodniowego szkolenia
3) analiza danych w języku Phyton – 14 godzin dydaktycznych realizowanych w raach dwudniowego szkolenia
4) analiza danych w języku R – 21 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach trzydniowego szkolenia
5) wprowadzenie do Power BI – 14 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwudniowego szkolenia
6) uczenie maszynowe w języku Phyton – 14 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach dwudniowego szkolenia
7) Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse – 35 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach pięciodniowego szkolenia

Szkolenia przeprowadzane będą w formie zdalnej.

Liczba miejsc: 10 osób – każde szkolenie

Termin rekrutacji: od 21.04.2022  dla wszystkich szkoleń

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Barbara Bysiewicz – Tokarz, paw. B1, pok. 309 (bbt@agh.edu.pl tel. 12 617 33 61)

Koordynator Wydziałowy: Jerzy Baranowski, jb@agh.edu.pl tel. 12 617 43 19

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu
•    Oświadczenie uczestnika Projektu

UWAGA
•    Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.
•    Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko z jednego tematu.