29.11.2022

Kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych


Wydziałowe Biuro Projektu Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Liczba miejsc: 5

Termin rekrutacji: od 25.11. do 02.12.2022 r.

Godziny: od 12 do 14 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: budynek D-8, pok. 704, e-mail: asiewior@agh.edu.pl

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Aleksandra Siewiorek, tel. 50-94

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
• Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie - załącznik 2

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
• Formularz Dane uczestnika Projektu - załącznik 1
• Oświadczenie uczestnika Projektu - załącznik 3