06.09.2019

Odwołanie rekrutacji na studia podyplomowe „zarządzanie projektami”


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe „zarządzanie projektami”.

Liczba miejsc: 1

Termin rekrutacji: do 13.09.2019

Miejsce składania dokumentów: D-9, Zębiec, ul. Kawiory 40, I p., pok. 133

Nazwisko koordynatora: Aleksandra Siewiorek, asiewior@agh.edu.pl, tel:+48 12 617 50 94

Godziny: od 8.00 do 15:00 (pon-pt)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne