09.04.2021

Rekrutacja uzupełniającą na kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników dydaktycznych


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników dydaktycznych

Liczba miejsc: 8

Termin rekrutacji: do 14.04.2021

Zgłoszenia mailowe: asiewior@agh.edu.pl

Nazwisko koordynatora: Aleksandra Siewiorek, asiewior@agh.edu.pl, tel:+48 12 617 50 94

Miejsce składania dokumentów: D-4, I p., pok. 120

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne i warunki rekrutacji: 

1) • Formularz rekrutacji (w załączeniu) - załącznik nr 2 do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników AGH.

• Kwalifikacja do udziału w kursie odbywa się na podstawie testu poziomującego, określającego poziom znajomości języka.

2) Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się wymagane będzie złożenie przez uczestnika kursu:

• Formularza „Dane uczestnika Projektu” - załącznik nr 1 do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników AGH

• Oświadczenia uczestnika projektu -„RODO” - załącznik nr 3 do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników AGH.