02.01.2023

Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench do prowadzenia symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD) dla pracowników naukowo-dydaktycznych


Wydziałowe Biuro Projektu Energetyki i Paliw w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench do prowadzenia symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD) dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Liczba miejsc: 2

Termin rekrutacji: od 02.01. do 10.01.2023 r.

Godziny: od 12 do 14 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: budynek D-8, pok. 704, e-mail: asiewior@agh.edu.pl

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Aleksandra Siewiorek, tel. 50-94

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie Załącznik 2

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu Załącznik 1
•    Oświadczenie uczestnika Projektu Załącznik 3