Koordynator wydziałowy

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Łukasz Ortyl prof. AGH
tel. 12 617 22 99 / 12 617 49 01
e-mail: lukasz.ortyl@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

15.07.2021

Rekrutacja na kurs administracji zasobami IT opartych na systemach operacyjnych open-source dla pracowników inżynieryjno-technicznych WGGiIŚ AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6)...


28.06.2021

Rekrutacja na staże dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 3)...


28.06.2021

Rekrutacja na szkolenie „Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Python w przetwarzaniu danych na potrzeby Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych” dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


28.06.2021

Rekrutacja na szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w kategorii szczególnej z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie poniżej 25 kg

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


16.06.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania TerraSolid (szkolenie z egzaminem) dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 2)...


03.06.2021

Rekrutacja na szkolenie z obsługi oprogramowania INPHO dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie...


26.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie podnoszące umiejętności autoprezentacji i prezentacji podczas wystąpień publicznych dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5)...


Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 33