Koordynator wydziałowy

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Łukasz Ortyl prof. AGH
tel. 12 617 22 99 / 12 617 49 01
e-mail: lukasz.ortyl@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

26.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca szkolenie podnoszące umiejętności dydaktyczne w zakresie emisji głosu dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


22.04.2021

Rekrutacja na szkolenie podnoszące umiejętności dydaktyczne w zakresie emisji głosu dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


22.04.2021

Rekrutacja na szkolenie podnoszące umiejętności autoprezentacji i prezentacji podczas wystąpień publicznych dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


16.04.2021

Rekrutacja na szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania TerraSolid (szkolenie z egzaminem) dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie...


10.11.2020

Rekrutacja na kurs administracji zasobami IT - MS Access dla pracowników inżynieryjno-technicznych WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu WGGiIŚ w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na kurs administracji...


11.09.2020

Rekrutacja na szkolenie AutoCAD Civil 3D dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ...


09.09.2020

Szkolenie z zakresu statystycznej analizy danych z wykorzystaniem języka programowania R dla studentów WGGiIŚ

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ...


Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 33