28.10.2022

Kompleksowe szkolenie z zakresu uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Pyton dla 10 osób


Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs pt: Kompleksowe szkolenie z zakresu uczenia maszynowego, realizowanego z wykorzystaniem języka Pyton dla 10 osób w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-596/22 dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności tworzenia i wdrażania modeli opartych o technologię głębokiego uczenia maszynowego w oparciu o biblioteki Tensorflow (z Keras), Pytorch. Ze względu na charakter danych przestrzennych szkolenie obejmuje również uczenie nadzorowane z wykorzystaniem algorytmu XGBoost.

Tryb szkolenia: zdalne (e-learning)

Termin szkolenia: listopad 2022 – luty 2023 r. Przewidziane jest 120 godzin zajęć dydaktycznych organizowanych w formie zajęć zdalnych (e-learning), z czego 80 godz. to zajęcia on-line, a 40 godz. to zajęcia konsultacyjne on-line. Zajęcia on-line będą realizowane w blokach po 8-10 godzin lekcyjnych dziennie.

Liczba miejsc: 10

Dla kogo: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni WGGiIŚ

Termin rekrutacji: do 3 listopada 2022 r.

Forma i miejsce składania dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.1) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mal:  szkolenie-wggiis@agh.edu.pl. W tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (Python).
2. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na kurs. Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ,  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 17, 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt).

Nazwisko koordynatora: dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH, e-mail: owerko@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 33 26