28.04.2022

Rekrutacja na staże zawodowe dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia


Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na staże zawodowe dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia.

Liczba miejsc: min. 15

Termin rekrutacji: do 08.05.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków, C-4 pok. 115 lub 113,  pon-pt, w godzinach: od 10:00 do 14:00

Nazwisko koordynatora stażu: dr hab. inż. Sławomir Mikrut prof. AGH, smikrut@agh.edu.pl@agh.edu.pl, tel. 606-668-665

Orientacyjna lista miejsc stażowych:
- Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych,
- AMC MGGP-AERO Sp. z o.o.,
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.,
- Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Dokumenty informacyjne:
• Regulamin odbywania staży

Głównym kryterium rekrutacyjnym jest średnia ocen z ostatniego semestru studiów, a dodatkowym kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
• Formularz zgłoszenia
• Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)