09.03.2022

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie stosowania technologii BigData dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na „Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie stosowania technologii BigData dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ AGH”.

Tematyka Kursu:

Celem szkolenia jest Zapoznanie się z narzędziami przeznaczonymi dla analityka BigData. Nabycie umiejętności płynnego wejścia w podstawy każdego narzędzia stosowanego w analizach BigData z uwzględnieniem danych przestrzennych. Zapoznanie z wieloma narzędziami i językami programowania używanymi w rozwiązaniach BigData. Analiza danych BigData bez użycia konsoli i narzędzi IDE.

Nabyte umiejętności informatyczne związane z posługiwaniem się technologią BigData powinny umożliwić między innymi stosowanie rozbudowanych reguł przeszukiwania dowolnej wielkości zbiorów danych liczbowych, tekstowych i przestrzennych co umożliwia kontrole projektów wykonywanych w ramach zajęć dydaktycznych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa podniesienia kompetencji.

Tryb szkolenia: zdalne

Termin szkolenia: Zajęcia będą realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00. Przewidywane jest 5 spotkań po 6 godzin  lekcyjnych (45 minut) w terminach dostosowanych do możliwości uczestników.

Liczba miejsc: 10

Dla kogo: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni WGGiIŚ

Termin rekrutacji: do 25.03.2022 r.

Forma i miejsce składania dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.1) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mal: szkolenie-wggiis@agh.edu.pl. W tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (BigData).

2. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na kurs. Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ,  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt).

Nazwisko koordynatora: dr inż.  Stanisław Szombara, e-mail: szombara@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 23 05