29.04.2022

Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie tworzenia stron WWW (10 osób) dla pracowników WGGiIŚ AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie tworzenia stron WWW (10 osób) dla pracowników WGGiIŚ AGH.

Tematyka Kursu:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia stron WWW.

Zakres szkolenia obejmuje: HTML i CSS -  Techniczne podstawy działania WWW: architektura klient-serwer, protokół HTTP, formularze, bezpieczeństwo stron WWW; Rejestracja domeny, założenie konta na serwerze hostingowym; Podstawy języka XML: elementy, atrybuty, komentarze; Język HTML5. Walidacja dokumentu HTML; Sposoby dołączania CSS-a do dokumentu; Budowa arkusza stylów: reguły, selektory, deklaracje, właściwości, wartości; Selektory CSS (w tym selektory dodane w CSS 3: FlexBox, Responsive Web Design, Dispay Table); Właściwości CSS i ich wartości; Model pudełkowy i model formatowania wizualnego; Korzystanie z nietypowych czcionek; Typowe problemy wynikające z niezgodności między przeglądarkami i ich rozwiązywanie; Różne podejścia do wyświetlania stron na urządzeniach o różnej rozdzielczości: fixedlayout, flow layout, responsive layout; Framework CSS na przykładzie Twitter Bootstrap; Analiza przykładowych projektów; Przygotowywanie grafiki na potrzeby WWW; SEO, optymalizowanie stron (pozycjonowanie, monitoring). Javascript - Podstawy programowania w Javascript przy pomocy biblioteki jQueryWordpress; Zasada działania systemów CMS2. Zarządzanie instalacją Wordpressa; Wypełnianie sajtu treścią; Zarządzanie użytkownikami;  Zamieszczanie reklam i banerów; Korzystanie z szablonów, modułów i dodatków, instalacja rozszerzeń;  Pisanie własnych szablonów. 

Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadza egzamin oraz wydaje uczestnikom pisemne, imienne  certyfikaty.

Tryb szkolenia: stacjonarny (w przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych e-learning)

Termin szkolenia:

Zajęcia będą realizowane we wrześniu 2022 r., po 8 godzin dydaktycznych dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00. Przewidywanych jest 10 spotkań w terminach dostosowanych do możliwości uczestników. 

Dla kogo: 

pracowników naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ AGH

Termin rekrutacji: do 30.06.2022 

Forma i miejsce składania dokumentów: 

Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.1) oraz oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy, zał. 2) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mal:  szkolenie-wggiis@agh.edu.pl, w tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (WWW), a następnie złożyć w Biurze Projektu WGGiIŚ,  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt), ewentualnie w opisanej nazwą kursu kopercie na portierni budynku C-4.

Nazwisko koordynatora: dr hab. inż., prof. AGH Tomasz Stoch, e-mail: tomst@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 22 62