Koordynator wydziałowy

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
dr hab. inż. Patrycja Bąk
tel. 12 617 21 86
e-mail: pbak@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

12.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie pt. „Komunikacja międzypokoleniowa – jak rozmawiać z pokoleniem BB, X, Y i Z” dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


12.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie pn. Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


12.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie doskonalenia umiejętności interpersonalnych nauczyciela akademickiego dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


12.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich”

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza...


15.03.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie pt „Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich”

REKRUTACJA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW UCZELNI Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH...


15.03.2021

Rekrutacja na szkolenie pn. Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5)  ...


15.03.2021

Rekrutacja na szkolenie pn. Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole dla pracowników administracyjnych

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza...


Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 19